Artystyczne Przedszkolaki

„Artystyczne Przedszkolaki” to projekt realizowany w 2012r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat, które uczęszczały do Przedszkola Językowo – Artystycznego „Akademia Przedszkolaka” w Chełmku oraz zamieszkują Gminę Chełmek. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach rytmiczno - teatralnych, plastycznych, językowych i z technik pamięciowych. Bogaty wachlarz zajęć edukacyjnych miał na celu umożliwić dzieciom lepszy rozwój intelektualny i ruchowy. Dzięki licznym zajęciom artystycznym oraz wyjazdom do teatru, dzieci mogły rozwinąć swoją wyobraźnię i znaleźć nowe zainteresowania, które w przyszłości mogą przekształcić się w wielką pasję.

"Rozwój Przedszkolaka przez sztukę" to projekt realizowany w 2011r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był skierowany do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących Gminę Chełmek. Założeniem projektu było, że działalność artystyczna i zabawa stanowi podstawową funkcję rozwoju dziecka. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w bardzo licznych zajęciach plastycznych, teatralnych, muzyczno-ruchowych i językowych, które podnoszą poziom edukacji. Umozliwiło to uczestnikom projektu rozwój zdolności manualnych, udoskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwinięcie wyobraźni, pomysłowości, dostarczenie wiedzy o świecie i człowieku, rozwój wrażliwości słuchowej, umuzykalnienia oraz kształtowanie przezywania muzyki poprzez realizację zajęć muzyki.