Aktualności

Projekt "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

2018-12-06

Projekt

PROJEKT "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

 Wszyscy wiemy, jak ważne jest zachęcanie dzieci do czytania, poznawania i śledzenia losów bohaterów literackich oraz wprowadzanie naszych najmłodszych pociech w świat fantazji, literatury, pozytywnych emocji płynących z książek.

 Wychodząc naprzeciw dzieciom i ich potrzebom postanowiliśmy budzić  ich zamiłowanie do czytania książek przystępując do projektu

Nasze przedszkole, a dokładnie grupa SÓWKI przystąpiła do projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Jest to projekt, którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa.

Dzieci wraz z nauczycielem przygotowały  grupową maskotkę – Misia, który w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie czytelniczą podróż po domach przedszkolaków. Misiowi zostało nadane imię, które wybrały dzieci – Kryształka. Miś został wyposażony w dzienniczek, w którym rodzice wpisują tytuł utworu, który został przeczytany, a dzieci wykonują pamiątkowy rysunek lub odrysują swoją rączkę. Kolejność wędrówki misia określa nauczyciel. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych Rodziców do włączenia się do w/w projektu.

Cele szczegółowe projektu:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,

i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

k) promocja przedszkola,

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.